-->

Petiții

Parlamentul European joacă un rol esențial prin contribuția sa la identificarea atât a problemelor legate de punerea în aplicare la nivel național a legislației UE, cât și a preocupărilor pe care la au cetățenii și rezidenții UE în general. În cea mai mare parte, auditurile Curții verifică dacă statele membre respectă legislația UE ca o condiție pentru primirea plăților de la bugetul UE, dar Curtea poate examina și modul în care Comisia își desfășoară activitățile de supraveghere și răspunde pentru acestea.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Vocile care cer transparență și participare la luarea deciziilor publice se fac auzite din ce în ce mai frecvent. Platformele de comunicare socială au creat noi forme de dezbatere politică. Guvernele au pus la dispoziția cetățenilor canale online oficiale care le permit acestora să raporteze infracțiuni, să formuleze observații privind politicile sau să solicite schimbări. Guvernarea electronică devine un aspect transversal transformațional care sprijină capacitatea guvernelor de a furniza servicii.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.