-->

Afaceri juridice

Uniunea noastră se bazează pe un set de valori comune și pe statul de drept. Curtea împărtășește cu Parlamentul convingerea că mecanismele existente la nivelul UE ar trebui să asigure faptul că legislația Uniunii și finanțarea pe care aceasta o acordă merg mână în mână. O mai bună legiferare și o mai mare eficiență, pe de o parte, și asigurarea unui raport optim costuri-beneficii în punerea în practică a politicilor și a programelor, pe de altă parte, sunt două fețe ale aceleiași monede.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. În următorii ani, Curtea se așteaptă ca Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul să continue să aplice principiile unei mai bune legiferări în procesul legislativ al UE. În același timp, trebuie remarcat că noile tehnologii și progresul științific vor pune probleme juridice, etice și sociale pentru factorii de decizie. Odată cu progresele înregistrate în ceea ce privește inteligența artificială și editarea genomului, va crește numărul dilemelor etice și cadrul juridic s-ar putea să nu fie întotdeauna capabil să țină pasul. Utilizarea crescută a analizei datelor va exercita o presiune atât asupra cadrului juridic, cât și asupra celui de reglementare.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.