-->

Afaceri constituționale

Preocupările Comisiei AFCO cu privire la aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană și activitatea noastră legată de guvernanța financiară a UE pot fi considerate complementare.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Transparența crescută cu privire la performanța administrației publice, care a devenit posibilă datorită proliferării mijloacelor de comunicare online, la care se adaugă inovarea și raportul costuri-beneficii mai bun pe care cetățenii îl văd în alte domenii ale vieții lor, continuă să crească exigențele în ceea ce privește serviciile publice. Așteptările din ce în ce mai mari legate de deschiderea UE și a autorităților publice de la nivel național sunt deosebit de dificil de gestionat, având în vedere distanța percepută între instituții și cetățeni.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.