-->

Bugete

Responsabilitatea principală a Comisiei BUDG este cadrul financiar multianual (CFM), care definește cheltuielile pe termen lung ale UE. Gestionarea tranziției de la un CFM la următorul este foarte importantă pentru buna gestiune financiară a UE. Curtea de Conturi Europeană a solicitat în mod sistematic intensificarea accentului pus pe valoarea adăugată în perioada 2021-2027, pe lângă o flexibilitate și o transparență sporite, precum și o mai bună răspundere de gestiune.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. În ultimul deceniu, bugetul UE a oferit sprijin financiar prin intermediul unor instrumente alternative, cum ar fi instrumentele financiare, parteneriatele public-privat și sprijinul bugetar. Curtea va continua să evalueze dacă aceste instrumente sau orice noi metode de punere în aplicare a politicilor UE sunt adecvate scopului și dacă fondurile limitate ale UE sunt cheltuite în mod eficient și eficace. De asemenea, Curtea va examina cu atenție orice propuneri de revizuire a finanțării bugetului UE sau de realocare a fondurilor în perioada de programare 2021-2027.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.