-->

Control bugetar

 

Curtea își desfășoară activitatea în strânsă consultare cu Comisia CONT, în special în ceea ce privește aspectele legate de gestionarea bugetului UE. Curtea dorește ca banii contribuabililor să fie cheltuiți în mod eficient și eficace și în conformitate cu legislația UE. Curtea auditează conturile instituțiilor, ale organismelor, ale agențiilor și ale întreprinderilor comune ale UE și sugerează îmbunătățiri în vederea asigurării bunei gestiuni financiare. De asemenea, Curtea realizează audituri ale performanței programelor și proiectelor UE pentru a evalua dacă acestea prezintă un bun raport costuri-beneficii.

Rapoartele anuale ale Curții conțin rezultatele auditurilor financiare și de conformitate realizate cu privire la bugetul Uniunii Europene, la fondurile europene de dezvoltare și la toate instituțiile, agențiile și întreprinderile comune ale UE. Aceste rapoarte cuprind declarațiile de asigurare anuale și aprecieri specifice referitoare la principalele domenii ale bugetului, acoperind totodată aspecte legate de gestiunea bugetară și de performanță.

În general, rapoartele speciale ale Curții sunt prezentate Comisiei CONT. Atât rapoartele anuale, cât și rapoartele speciale servesc drept bază pentru exercițiul anual de descărcare de gestiune realizat de Parlament și condus de Comisia CONT.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Curtea anticipează o serie de provocări pentru UE, inclusiv transformarea digitală a economiei și a societății, schimbările climatice, presiunea asupra statului de drept și a democrației, stagnarea procesului de globalizare, creșterea inegalităților și creșterea sentimentului național. Toate aceste provocări ar putea avea, de asemenea, consecințe economice și bugetare semnificative.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.