-->

Securitate și apărare

 

La nivelul statelor membre există un interes public ridicat față de problematica apărării, acesta fiind cauzat de ordinea geopolitică mai instabilă și de apariția unor noi amenințări la adresa securității. Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia a creat Fondul european de apărare, al cărui rol este să sprijine proiectele de colaborare ale UE în domeniul apărării, în plus față de bugetele naționale de apărare ale statelor membre.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. La trei decenii după sfârșitul Războiului Rece, într-o lume din ce în ce mai volatilă, își face apariția un nou tip de amenințare asimetrică la adresa securității. La originea acestor amenințări se află grupuri teroriste și alte grupuri extremiste, organizații criminale și țări ostile, dar pandemiile constituie și ele o amenințare. În prezent, UE nu este bine pregătită pentru problemele de securitate cu care s-ar putea confrunta în domeniul cibernetic, în ceea ce privește războiul hibrid sau transformarea platformelor de comunicare socială într-o armă. În același timp, va fi mai dificil pentru UE și pentru statele sale membre să încheie acorduri multilaterale sau bilaterale și europenii vor trebui să își gestioneze și finanțeze propria securitate și apărare.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.