-->

Comerț internațional

​Uniunea vamală a UE a devenit cel mai mare bloc comercial din lume. Rapoartele Curții s-au concentrat atât pe infrastructura fizică ce facilitează schimburile comerciale ale UE cu restul lumii, cât și pe procedurile financiare care stau la baza acestora.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Normele internaționale, comerțul liber și multilateralismul sunt principii fundamentale ale UE. O nouă dinamică economică poate însemna că UE va trebui să își adapteze relațiile comerciale, să își promoveze într-o mai mare măsură valorile fundamentale în cadrul parteneriatelor sale comerciale și să devină mai competitivă în economia mondială sau să riște un declin al comerțului exterior.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.