-->

Drepturile femeii și egalitatea de gen

Egalitatea între femei și bărbați este una dintre valorile fundamentale consacrate în tratatele UE. Atingerea acestei egalități este un obiectiv pentru UE. Progresele realizate în ceea ce privește egalitatea de gen vor genera creștere economică pentru Uniune și vor aduce beneficii cetățenilor și societății.

Parlamentul a adoptat o poziție fermă în legătură cu promovarea egalității de gen, solicitând ca integrarea eficace a dimensiunii de gen în buget și abordarea integratoare a egalității de gen să fie încorporate și implementate în următorul CFM. Obiectivul Curții va fi de a aduce o contribuție esențială la aspectele legate de egalitatea de gen și de bugetul UE și de a pune în lumină învățămintele desprinse din integrarea perspectivei egalității de gen în perioada de programare 2014-2020.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Deși pare să existe o mult mai bună înțelegere a egalității de gen și o atenție sporită acordată acestei chestiuni, persistă riscul ca aspectele privind egalitatea de gen să nu fie integrate sistematic în elaborarea și în punerea în aplicare a politicilor și a programelor UE. Persistența decalajelor de gen în ceea ce privește nivelul de instruire, remunerarea, rata de participare la forța de muncă și munca neremunerată vor împiedica dezvoltarea unei societăți mai echitabile și mai inovatoare.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.