Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 15/2015: Podpora z energetického nástroja AKT – EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východnej Afrike

Slovak icpdf.png 1 MB
03.12.2015

​V roku 2004 takmer dve miliardy ľudí nemali prístup
k vhodným, cenovo dostupným a udržateľným energetickým
službám, ktoré sú predpokladom na dosiahnutie stabilného
pokroku pri plnení rozvojových cieľov. Energetický nástroj
AKT – EÚ bol zriadený v júni 2005 a jeho cieľom je
presadzovať prístup k moderným energetickým službám pre
chudobných z vidieckych a prímestských oblastí so silným
dôrazom na subsaharskú Afriku a energiu z obnoviteľných
zdrojov. V tejto správe sme dospeli k záveru, že Komisia
energetický nástroj AKT – EÚ uplatňovala väčšinou úspešne,
ale napriek tomu ho mohla na zlepšenie prístupu k energii
z obnoviteľných zdrojov pre chudobných vo východnej Afrike
využiť lepšie. Predkladáme viacero odporúčaní týkajúcich sa
dôslednejšieho výberu projektov, posilnenia ich
monitorovania a zlepšenia vyhliadok na ich udržateľnosť.