Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 07/2016: Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete

Slovak icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zabezpečuje kancelárske priestory pre zamestnancov EÚ a rezidencie pre vedúcich delegácií približne v 140 delegáciách po celom svete. V tejto správe Dvor audítorov preskúmal, či budovy spĺňajú potreby ESVČ a predstavujú najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Dospel k záveru, že budovy vo všeobecnosti spĺňajú potreby ESVČ, ale v niektorých prípadoch nepredstavujú najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou: priestor vo väčšine kancelárií je príliš veľký, ESVČ vlastní budovy, ktoré už nevyužíva, a poplatky účtované niektorým organizáciám, ktoré si prenajímajú priestory v delegáciách, nepokrývajú plnú výšku nákladov. V rámci auditu sa preskúmali príčiny týchto nedostatkov a vyjadrili sa odporúčania na posilnenie systémov, a to najmä v súvislosti s plánmi ESVČ investovať skôr do kúpy budov než ich prenájmu.