Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 11/2016: Posilňovanie administratívnej kapacity v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko: obmedzený pokrok v zložitej situácii

Slovak icpdf.png 761 KB
27.06.2016

​V tejto správe Dvor audítorov skúma, či pomoc Komisie pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko účinne prispela k budovaniu administratívnej kapacity krajiny, aby sa pripravila na členstvo v EÚ. Dvor audítorov dospel k záveru, že v kontrolovanom období (2007 – 2013) sa podarilo dosiahnuť len pomerne obmedzený pokrok. Dôvodom bola najmä nedostatočná politická vôľa krajiny odstrániť niektoré prekážky pri posilňovaní administratívnej kapacity a obmedzený vplyv Komisie v kľúčových oblastiach, keďže neexistuje rámec pre prístupové rokovania. Dvor audítorov zároveň poukázal na nedostatky pri riadení kontrolovaných projektov Komisiou.