Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 21/2016: Predvstupová pomoc EÚ na posilnenie administratívnej kapacity na západnom Balkáne: metaaudit

Slovak icpdf.png 1 MB
13.09.2016

Politika rozširovania EÚ na západnom Balkáne sa týka šiestich európskych krajín, ktoré v minulosti postihli vážne etnické, politické a hospodárske konflikty a ktoré sa usilujú o vstup do EÚ.

Dvor audítorov posudzoval, či Komisia účinne riadila nástroj predvstupovej pomoci na západnom Balkáne v kľúčových oblastiach, ktorými sú právny štát a verejná správa, a či tento nástroj skutočne posilnil administratívnu kapacitu v regióne. Okrem toho preskúmal aj výsledky v súvislosti s posilňovaním administratívnej kapacity, ktoré sa dosiahli vďaka politickému dialógu medzi EÚ a krajinami západného Balkánu.