Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 30/2016: Účinnosť podpory EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase

Slovak icpdf.png 895 KB
12.01.2017

Posudzovali sme účinnosť dvojstrannej rozvojovej podpory EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase. V tejto súvislosti sme preskúmali riadenie Komisie, ako aj dosahovanie cieľov rozvojovej podpory EÚ. Audit bol zameraný na obdobie rokov 2007 – 2015. Prioritnými odvetviami, ktoré boli predmetom nášho skúmania, boli znižovanie chudoby, lesné hospodárstvo a bezpečnosť a spravodlivosť.

Dospeli sme k záveru, že rozvojová podpora EÚ pre prioritné odvetvia v Hondurase bola v kontrolovanom období čiastočne účinná. Prispela k určitému pozitívnemu vývoju v týchto odvetviach, no zložité okolnosti, v ktorých sa krajina nachádza, ako aj niekoľko nedostatkov v riadení oslabili jej vplyv. Celková situácia v krajine je stále znepokojivá. Zvýšila sa miera chudoby, rozloha lesov sa zmenšila, stále je rozšírené násilie a počet vrážd je veľmi vysoký.