Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 03/2017: Pomoc EÚ pre Tunisko

Slovak icpdf.png 764 KB
28.03.2017

Posudzovali sme, či sa pomoc EÚ poskytnutá Tunisku po revolúcii Arabskej jari v roku 2011 vynaložila dobre. Dospeli sme k záveru, že celkovo sa peniaze vynaložili dobre, pretože významne prispeli k prechodu na demokraciu a k hospodárskej stabilite Tuniska po revolúcii.

V súvislosti s riadením pomoci EÚ bolo však identifikovaných niekoľko nedostatkov. Na ich riešenie predkladá Dvor audítorov odporúčania pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, ktoré sa týkajú zamerania pomoci na malý počet odvetví, posilnenia vykonávania programov rozpočtovej podpory a napokon zlepšenia plánovania programov a urýchlenia ich vykonávania.