Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 11/2017: Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku: nádejný začiatok napriek určitým nedostatkom

Slovak icpdf.png 2 MB
31.08.2017

Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku, prvý trustový fond EÚ spravovaný Európskou komisiou, bol vytvorený v roku 2014 na pomoc jednej z najmenej rozvinutých krajín. Posudzovali sme dôvody zriadenia fondu, jeho správu a doteraz dosiahnuté ciele. Dospeli sme k záveru, že napriek istým nedostatkom bolo rozhodnutie zriadiť fond v daných podmienkach vhodné. Správa trustového fondu zatiaľ nesplnila svoj potenciál, a to pokiaľ ide o tri aspekty: koordinácia zainteresovaných strán, transparentnosť, trvanie a nákladová účinnosť postupov a mechanizmy monitorovania a hodnotenia. Doposiaľ sa však vďaka nemu zaistili celkovo pozitívne výsledky. Naše odporúčania by mali pomôcť zlepšiť koncepciu a správu tohto i ďalších trustových fondov EÚ.