Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 22/2017: Volebné pozorovateľské misie – vynaložilo sa úsilie na podporu plnenia odporúčaní, potrebné je však lepšie monitorovanie

Slovak icpdf.png 1 MB
13.12.2017

EÚ pozoruje voľby po celom svete ako prostriedok presadzovania demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Približne dva mesiace po dni volieb misie vyjadrujú hostiteľskej krajine odporúčania, ako zlepšiť podmienky budúcich volieb. Posudzovali sme podporu poskytnutú pri vykonávaní týchto odporúčaní v štyroch krajinách: Ghane, Jordánsku, Nigérii a na Srí Lanke.

Dospeli sme k záveru, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia vynaložili primerané úsilie na podporu vykonávania odporúčaní využívajúc nástroje, ktoré mali na tento účel k dispozícii. Napriek tomu je potrebné viac konzultovať zainteresované strany a následné misie by sa mohli vysielať častejšie. A napokon, neexistuje centrálny prehľad odporúčaní ani systematické posudzovanie stavu ich vykonávania. Dvor audítorov vyjadruje niekoľko odporúčaní na ďalšie zlepšenie týchto aspektov.