Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 06/2018: Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ

Slovak icpdf.png 3 MB
27.02.2018

V roku 2018 oslavujeme 50. výročie vydania zakladajúceho nariadenia o voľnom pohybe pracovníkov, ktorý je jednou zo štyroch základných slobôd Únie.

Zistili sme, že nástroje zavedené Komisiou zabezpečujú voľný pohyb pracovníkov, ale zaslúžili by si väčšiu publicitu. Pre podobnosť príslušných cieľov je vzájomná doplnkovosť dvoch fondov EÚ, ktoré podporujú mobilitu pracovníkov (ESF a EASI), výzvou a nedostatky v monitorovacom systéme obmedzujú vyhodnocovanie financovaných opatrení. Napokon, portál voľných pracovných miest v Európskej únii EURES sa stane skutočným európskym nástrojom na umiestňovanie pracovníkov len vtedy, ak budú vyriešené nedostatky, ako je nízka miera voľných pracovných miest, ktoré sa na ňom uverejňujú.