Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 14/2018: Chemické, biologické, rádiologické a jadrové centrá excelentnosti EÚ: potrebný je väčší pokrok

Slovak icpdf.png 4 MB
19.06.2018

Iniciatíva týkajúca sa CBRN centier excelentnosti EÚ je hlavným systémom na zmierňovanie chemických, biologických, rádiologických a jadrových hrozieb a rizík s pôvodom mimo EÚ. Hoci sú tieto riziká nízke, sú náznaky, že rastú a v prípade ich zrealizovania by ich dosah na celosvetové zdravie, životné prostredie a ekonomiku mohol byť vysoký. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť kapacity partnerských krajín prostredníctvom projektov budovania kapacít a siete spolupráce. Preskúmali sme, či iniciatíva EÚ zmiernila CBRN hrozby a dospeli sme k záveru, že áno, ale zostáva príliš mnoho výziev. Na zlepšenie iniciatívy predkladáme niekoľko odporúčaní.