Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 10/2019: Stresové testy bánk v rámci celej EÚ: poskytujú nevídané množstvo informácií o bankách, je však potrebná väčšia koordinácia a zameranie na riziká

Slovak icpdf.png 2 MB
10.07.2019

V tejto správe sa posudzuje vykonávanie stresových testov v rámci celej Únie na základe mandátu zvereného Európskemu orgánu dohľadu (EBA). Makroekonomický stresový scenár bol o zhoršených hospodárskych podmienkach týkajúcich sa základného scenára, ale otrasy boli menej vážne, ako bolo pôvodne oznámené.

Negatívne účinky otrasu boli sústredené v niekoľkých veľkých ekonomikách, z ktorých väčšine sa počas poslednej recesie darilo celkom dobre, a neboli sústredené v krajinách, ktoré sú krízou najviac postihnuté. Okrem toho tento scenár netestoval banky pred vážnymi finančnými otrasmi a niektoré relevantné systémové riziká neboli dostatočne zohľadnené.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov a súčasné mechanizmy riadenia EBA nebol schopný zabezpečiť „porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov“, ako sa predpokladá v nariadení. Namiesto toho sa musel spoliehať predovšetkým na vnútroštátne orgány dohľadu. Pozitívom je, že bol uverejnený veľký objem informácií.