Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS (globálny navigačný satelitný systém) (GSA) za rozpočtový rok 2019

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS (globálny navigačný satelitný systém) (GSA) za rozpočtový rok 2019

Slovak icpdf.png 483 KB
22.10.2020