Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 16/2020: Európsky semester – odporúčania pre jednotlivé krajiny riešia dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť

Slovak icpdf.png 2 MB
03.09.2020

Európsky semester existuje od roku 2010 ako ročný cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v EÚ. Zistili sme, že Komisia poskytovala vo svojich správach o jednotlivých krajinách spoľahlivú analýzu celoročného hospodárskeho pokroku v členských štátoch, koordinovala stratégiu Európa 2020, vďaka čomu sa do roku 2020 dosiahlo šesť z ôsmich cieľov, a Rade predložila návrhy relevantných odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. No zistili sme aj to, že miera úplného vykonania odporúčaní jednotlivými členskými štátmi alebo ich významnej časti bola nízka, a predložili sme niekoľko odporúčaní na zlepšenie účinnosti európskeho semestra a práce Komisie v súvislosti s uplatňovaním procesu v súlade s právnymi predpismi. To by sa malo dosiahnuť posilnením zamerania na oblasti, v ktorých je pokrok pomalý (napr. chudoba a výskum), monitorovania vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny, prepojenia finančných prostriedkov EÚ s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a písomnej spätnej väzby k národným programom reforiem.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.