Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Preskúmanie č. 02/2021:  Opatrenia EÚ na riešenie nízkej úrovne digitálnych zručností

Slovak icpdf.png 3 MB
23.02.2021

V dnešnom svete je primeraná úroveň digitálnych zručností čoraz dôležitejšia v práci i mimo nej. V roku 2019 mnoho dospelých v EÚ nemalo základné digitálne zručnosti, čo poukazuje na „digitálnu priepasť“ medzi dospelými s týmito zručnosťami a bez nich. V posledných rokoch došlo k malému pokroku v zmenšovaní týchto rozdielov.

V tomto preskúmaní skúmame, čo EÚ urobila na zlepšenie tejto situácie a čo naplánovala na obdobie 2021 – 2027. Hoci EÚ zlepšila usmernenia a podporu, ktorú poskytuje členským štátom, bolo pomerne málo projektov financovaných EÚ, ktoré sa zameriavali na základné digitálne zručnosti dospelých. Na základe našej analýzy poukazujeme na hlavné výzvy, ktorým EÚ čelí pri riešení rozdielov v digitálnych zručnostiach v budúcnosti.