Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 05/2021: Infraštruktúra pre nabíjanie elektrických vozidiel: pribudli nabíjacie stanice, no ich nerovnomerné zavádzanie komplikuje cestovanie po EÚ

Slovak icpdf.png 3 MB
13.04.2021

Cieľom nášho auditu bolo vyhodnotiť účinnosť podpory Komisie na zavádzanie verejne dostupnej infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel v EÚ.

Zistili sme, že napriek úspechom, ako je presadenie spoločnej normy EÚ pre zástrčky a zlepšenie prístupu k rôznym nabíjacím sieťam, cestovanie po EÚ v elektrických vozidlách stále naráža na prekážky. Dostupnosť nabíjacích staníc sa v jednotlivých krajinách líši, nie sú zavedené harmonizované platobné systémy, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky, a používatelia nemajú dostatočné informácie. Keďže nebola vypracovaná komplexná analýza medzier v infraštruktúre, Komisia nebola schopná zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné. EÚ je ešte stále ďaleko od dosiahnutia cieľa zelenej dohody, ktorým je otvoriť do roku 2025 jeden milión nabíjacích bodov, a chýba jej celkový strategický plán pre elektromobilitu.

Európskej komisii sme predložili niekoľko odporúčaní, ktoré jej majú pomôcť zlepšiť zavádzanie verejne prístupnej infraštruktúry nabíjacích staníc v celej EÚ.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.