Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Naše činnosti v roku 2020 - Výročná správa o činnosti Európskeho dvora audítorov

Slovak icpdf.png 6 MB
06.05.2021

Rok 2020 bol výnimočný, poznačený mimoriadne ťažkými a niekedy destabilizačnými udalosťami. Tieto udalosti sa však nikdy neukázali ako úplne neprekonateľné. Európsky dvor audítorov (EDA) veľmi dobre zvládol všetky výzvy, ako sa uvádza v jeho správe o činnosti, ktorá bola dnes uverejnená.

Vypuknutie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 začiatkom roka 2020 nezabránilo EDA v audite výkonnosti a správnosti opatrení EÚ. Kontinuita činností sa zachovala počas celého roka. EDA naďalej poskytoval občanom a tvorcom politík EÚ nezávislé posúdenia kľúčových tém, pričom zdôrazňoval, čo funguje dobre, a upozorňoval na to, čo nefunguje.

Aj pre nás ako audítorov EÚ existuje čas „pred“ a „po“ kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Rok 2020 zmenil spôsob našej práce. Rok 2020 bol aj zlomovým bodom v oblasti financií EÚ: počas nasledujúcich siedmich rokov bude môcť EÚ vynaložiť 1,8 bil. EUR, z čoho 750 mld. EUR sa vynaloží na priamu reakciu na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Sme poverení významnými novými úlohami“, povedal predseda EDA Klaus-Heiner Lehne. „Môžete si byť istí, že urobíme všetko pre to, aby sme aj naďalej plnili našu úlohu nezávislého externého audítora EÚ s cieľom chrániť záujmy európskych daňových poplatníkov“.