Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 07/2021: Vesmírne programy EÚ Galileo a Copernicus: služby sa spustili, ale je potrebné viac posilniť ich využívanie

Slovak icpdf.png 4 MB
21.04.2021

Globálny navigačný satelitný systém Galileo a program Copernicus pre pozorovanie Zeme sú hlavnými iniciatívami politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru. Poskytujú cenné služby, ktoré umožňujú presnejšiu navigáciu a určovanie času, a produkujú cenné údaje o Zemi.

Zatiaľ však neexistuje komplexná stratégia na podporu využívania týchto služieb ani koncepčný štatistický rámec, ktorý by umožnil spoľahlivo posúdiť prínosy programov.

Zistili sme, že v monitorovaní využívania služieb sú nedostatky a že niektoré kľúčové funkcie systému Galileo ešte nie sú dostupné. Nebolo jasné, aké sú ciele a vplyv niektorých kľúčových opatrení na podporu využívania služieb, ktoré poskytujú programy Galileo a Copernicus, a Komisia len čiastočne využila príležitosť na presadenie týchto služieb prostredníctvom právnych predpisov alebo noriem EÚ

Predkladáme odporúčania zamerané na nápravu týchto problémov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.