Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 11/2021: Výnimočná podpora pre výrobcov mlieka v EÚ v rokoch 2014 – 2016 - Potenciál na zlepšenie budúcej efektívnosti

Slovak icpdf.png 5 MB
24.06.2021

​​Po tom, ako priemerná cena mlieka od výrobcov z EÚ dosiahla začiatkom roka 2014 vrchol, začala klesať. V polovici roka 2016 začali ceny znovu stúpať.

Súčasťou SPP je viacero nástrojov na riešenie narušenia trhu. Priame platby zohrávajú stabilizačnú úlohu, keďže poľnohospodárom poskytujú stály zdroj príjmov. Cieľom tzv. bezpečnostnej siete je podporovať ceny dočasným odstránením prebytku mliečnych výrobkov z trhu. Komisia takisto môže prijať výnimočné opatrenia proti hrozbám narušenia trhu, pričom tak urobila v rokoch 2014 až 2016.

Skúmali sme, do akej miery Komisia a príslušné orgány v členských štátoch zvládli svoju reakciu na narušenie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v rokoch 2014 – 2016. Zistili sme, že Komisia a členské štáty celkovo prijali rozsiahle opatrenia na pomoc poľnohospodárom počas narušenia trhu, ale že analýza, ktorú vykonali, vo všeobecnosti nepostačovala na rozhodnutie o úrovni potrebnej podpory a na jej zameranie.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.