Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Stanovisko 04/2022 - REPowerEU

Stanovisko 04/2022 - REPowerEU

Slovak icpdf.png 1 MB
26.07.2022

Stanovisko 04/2022 (podľa článku 287 ods. 4 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/2115, smernica 2003/87/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 [2022/0164(COD)]