Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 21/2022: Posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou – Celkovo primerané, ale riziká pri vykonávaní pretrvávajú

Slovak icpdf.png 3 MB
08.09.2022

Vo februári 2021 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorého účelom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie COVID-19. Na to, aby členské štáty mohli využívať finančnú podporu EÚ, musia predložiť národné plány podpory obnovy a odolnosti. Preskúmali sme posúdenie týchto plánov obnovy a odolnosti Komisiou a zistili sme, že vzhľadom na zložitosť procesu a časové obmedzenia bolo toto posúdenie celkovo primerané. V tomto procese sme však zistili viacero nedostatkov, ako aj riziká, ktoré ohrozujú úspešnú implementáciu plánov. Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie postupov Komisie pre budúce hodnotenia a na obmedzenie rizík a výziev, ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie týchto plánov.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.