-->

Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

 

Vývoj v oblasti dezinformácií a zahraničného zasahovania do demokratických procesov EÚ môže mať ďalekosiahle dôsledky pre politiky a financie Únie.

Ako audítori EÚ sa pozeráme dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť aj v oblasti dezinformácií a zahraničného zasahovania.