-->

Daňové otázky

 

FISC a EDA majú spoločné poslanie, ktorým je pracovať na finančne zodpovednej a transparentnej EÚ, v ktorej sú chránené finančné záujmy občanov. Spravodlivé a účinné zdaňovanie v rámci jednotného trhu posilňuje istotu daňovníkov a vedie k intenzívnejšiemu investovaniu a hospodárskej súťaži.

Ako audítori EÚ sa pozeráme dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť aj v oblasti daňových otázok.