-->

Zahraničné veci

EÚ je globálny aktér a očakáva sa, že v návrhu nového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 sa finančné prostriedky na vonkajšie opatrenia výrazne zvýšia celkovo na približne 123 mld. EUR. Naše správy týkajúce sa tejto oblasti sa venujú výdavkom v konkrétnych krajinách a prierezovým témam.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Medzinárodný poriadok založený na pravidlách je pod rastúcim tlakom a Európa sa stáva obhajcom multilaterálnej spolupráce, ľudských práv a liberálnych hodnôt. Mnoho expertov predpovedá, že geostrategickú situáciu bude v 21. storočí formovať súperenie medzi autokraciou a demokraciou. Autoritárske štáty sa budú čoraz viac snažiť podkopať základné demokratické princípy, ako je právny štát a ochrana ľudských práv.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.