-->

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Prístup k spravodlivosti aj správne finančné riadenie zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachovávaní dôvery občanov v inštitúcie EÚ. Rovnako ako Parlament veríme v posilňovanie myšlienky európskeho občianstva a právneho štátu. Nedávno sme venovali značný podiel zdrojov na audit toho, ako EÚ a jej členské štáty riešili legálnu a neregulárnu migráciu.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Spôsob riešenia migrácie smerom do Európy zo strany EÚ a jej členských štátov bude aj naďalej jednou z najdôležitejších politických tém. Migračné toky síce zďaleka nedosahujú vrcholové hodnoty z roku 2015, no ochrana hraníc EÚ pred neregulárnou migráciou a integrácia migrantov do našich sociálnych, ekonomických a politických systémov pravdepodobne zostanú prioritnými otázkami. EÚ tradične stanovuje štandardy v oblasti ochrany údajov a v roku 2018 nadobudol účinnosť nový právny rámec. Nové technológie a vedecký pokrok však postavia v nadchádzajúcich rokoch pred tvorcov politík nové právne, etické a sociálne otázky.

V systéme trestnej justície by sa napríklad umelá inteligencia mohla využívať na rozpoznávaní tvárí, vyhodnocovanie rizík a prediktívne vykonávanie policajných funkcií. Zároveň prinesie výzvy v podobe obáv týkajúcich sa transparentnosti, správnosti a občianskych práv vo vzťahu k súkromiu.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.