-->

Priemysel, výskum a energetika

Veľká časť našej práce sa prekrýva so záujmami výboru ITRE v oblastiach inovácií, výskumu a vývoja, malých a stredných podnikov (MSP), energetiky a digitálneho trhu.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Vznikajúce technológie menia spôsob, akým ľudia podnikajú, pracujú a žijú. Hrozí, že automatizácia a umelá inteligencia zmenia priemyselné odvetvia rýchlejšie, ako sa spoločnosť dokáže prispôsobiť. V blízkej budúcnosti budú stroje v čoraz väčšej miere využívané na podporu rozhodnutí o ľuďoch a podnikoch vo verejnom sektore alebo ich dokonca budú prijímať samostatne. Neudržateľne sa rozvíjajúce možnosti modifikácie genómu si budú vyžadovať opatrnú rovnováhu medzi využitím jeho potenciálu a zabránením zneužitiu.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.