-->

Ľudské práva

Hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv sú zakotvené v zmluvách EÚ.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Geostrategickú situáciu bude v 21. storočí formovať súperenie medzi autokraciou a demokraciou. Medzinárodný poriadok založený na pravidlách je pod rastúcim tlakom a Európa sa stáva obhajcom viacstrannej multilaterálnej spolupráce, ľudských práv, právneho štátu a demokratických hodnôt. Autoritárske štáty budú naďalej čoraz viac podkopávať základné demokratické princípy, ako je právny štát a ochrana ľudských práv.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.