-->

Zamestnanosť a sociálne veci

 

Naše správy v oblasti vytvárania pracovných miest sa zameriavali na mnohé témy v oblasti vytvárania pracovných miest a sociálnej spravodlivosti.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Na trhu práce EÚ sa vyskytujú problémy v dôsledku predchádzajúcich zmien, vrátane dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí, nekvalitných pracovných miest na čiastočný úväzok a na dobu určitú, a vplyvu demografickej zmeny a migrácie. Napredovanie technológií si vyžaduje nové zručnosti a nedostatok technických zručností pracovníkov sa v Európe stáva čoraz väčším problémom, najmä v strednej a staršej generácii. Do roku 2020 budú zároveň viac než polovicu pracovnej sily tvoriť ľudia, ktorí vyrástli pripojení a mobilní.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.