-->

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Voľný pohyb tovaru a služieb sú dvomi zo štyroch základných slobôd Únie. Naša práca v tejto oblasti spadá do podokruhu konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Medzinárodné pravidlá, voľný obchod a multilateralizmus sú hlavnými zásadami EÚ. Vynárajúci sa trend protekcionizmu bude na tieto zásady vyvíjať tlak prostredníctvom nových interpretácií toho, čo má voľný obchod dosiahnuť, pre ktoré skupiny by mal byť „spravodlivý“ a ako sa majú rozdeliť jeho náklady a prínosy.

Na druhej strane čím je menej príležitostí na obchod mimo EÚ, tým prínosnejší je vnútorný trh EÚ pre národné ekonomiky. No aj po 20 rokoch od spustenia iniciatívy jednotného trhu treba stále prekonať mnohé prekážky pre voľný tok tovaru a služieb medzi členskými štátmi.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.