-->

Rozvoj

Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci na svete. V našich audítorských správach sme analyzovali výdavky v konkrétnych krajinách a preskúmali prierezové otázky.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Západný blok je v súčasnosti vo fáze relatívneho poklesu, zatiaľ čo iné krajiny, ako Čína a India, zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v medzinárodnej politike a ovplyvňujú globálne politiky v oblasti energetiky, klímy, bezpečnosti, obchodu a rozvoja. Stabilita a hospodársky rozvoj sú zásadne dôležité pre zníženie migračného tlaku z Afriky smerom do Európy, čo je jeden z dôvodov, prečo sa EÚ svojou politikou snaží znížiť napätie vo vnútri afrických štátov i medzi nimi. Vzostup nových aktérov zároveň ohrozuje tradičnú ekonomickú úlohu EÚ v tomto geografickom regióne.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.