-->

Petície

Európsky parlament zohráva zásadnú úlohu pri identifikácii problémov s vykonávaním právnych predpisov EÚ v členských štátoch a obáv občanov EÚ a obyvateľov vo všeobecnosti. Hoci pri svojich auditoch zväčša ako podmienku na získanie platieb z rozpočtu EÚ kontrolujeme, či členské štáty dodržiavajú právne predpisy EÚ, môžeme tiež preskúmať, ako Komisia vykonáva činnosti v súvislosti dohľadom a akým spôsobom za ne vyvodzuje zodpovednosť.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Hlasy volajúce po transparentnosti a účasti na verejnej správe a rozhodovaní o verejných otázkach sa ozývajú čoraz častejšie. Sociálne média vytvorili nové formy politickej diskusie. Vlády vytvorili oficiálne prostriedky, pomocou ktorých môžu občania ohlasovať tresnú činnosť, vyjadriť sa k politikám alebo domáhať sa zmeny. Elektronická verejná správa sa stáva prierezovým transformačným prostriedkom na podporu schopnosti vlády poskytovať služby.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.