-->

Právne veci

Naša Únia je založená na súbore spoločných zásad a právnom štáte. Rovnako ako Parlament veríme, že súčasné mechanizmy na úrovni EÚ by mali zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ a financovanie EÚ navzájom prepojené. Lepšie právne predpisy a vyššia efektívnosť a optimálna hodnota za vynaložené peniaze pri plnení politík a realizácii programov sú dvomi stranami tej iste mince.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Očakávame, že Európska komisia, Parlament a Rada budú v nadchádzajúcich rokoch naďalej uplatňovať zásady lepšej právnej regulácie pri tvorbe právnych predpisov EÚ. Nové technológie a vedecký pokrok zároveň postavia pred tvorcov politík právne, etické a sociálne otázky. S pokrokom v oblasti umelej inteligencie a modifikácie genómu vzrastie počet etických dilem a je možné, že právny rámec nebude vždy schopný držať krok. Zvýšené využívanie analýzy údajov bude klásť nároky na právny i regulačný rámec.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.