-->

Ústavné veci

Činnosť výboru AFCO, ktorý sa zaoberá inštitucionálnymi aspektmi európskeho integračného procesu, a našu vlastnú prácu v súvislosti so správou finančných záležitostí EÚ možno vnímať ako navzájom sa dopĺňajúcu.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Vyššia transparentnosť činnosti verejnej správy, ktorú umožňuje šírenie online médií, spolu s inováciami a lepšou hodnotou za vynaložené peniaze, ktorú ľudia vidia v ostatných oblastiach svojho života, spôsobujú, že ľudia očakávajú od verejných služieb čoraz viac. Rastúce očakávania otvorenosti štátnej správy a EÚ kladú o to väčšie nároky, že spoločnosť vníma, že medzi inštitúciami a občanmi je odstup.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.