-->

Bezpečnosť a obrana

 

V dôsledku nestabilnejšieho geopolitického usporiadania a zvýšenia nových bezpečnostných hrozieb je verejný záujem o obranu v členských štátoch veľký. Na programové obdobie 2021 – 2027 Komisia zriadila Európsky obranný fond, z ktorého sa majú podporovať projekty spolupráce v oblasti obrany EÚ a doplniť rozpočty členských štátov určené na obranu.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Tri desaťročia od konca studenej vojny sa v čoraz nestabilnejšom svete objavuje nový typ asymetrických bezpečnostných hrozieb. Zdrojom týchto hrozieb sú teroristické a iné extrémistické skupiny, zločinecké organizácie a nepriateľské krajiny, no hrozbu predstavujú aj pandémie. EÚ v súčasnosti nie je dobre pripravená na bezpečnostné hrozby, ktorým môže čeliť v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, hybridnou vojnou a zneužitím sociálnych médií ako zbraní. Zároveň bude pre EÚ a jej členské štáty ťažšie dosiahnuť mnohostranné alebo dvojstranné dohody a Európania budú musieť riadiť a financovať svoju bezpečnosť a obranu sami.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.