-->

Rybárstvo

Prvoradým cieľom spoločnej rybárskej politiky EÚ je zabezpečiť, aby bolo odvetvie rybolovu a akvakultúry environmentálne, ekonomicky a sociálne dlhodobo udržateľné.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Oceány a moria sú dôležitým prírodným zdrojom, ich ekologická udržateľnosť je však ohrozená v dôsledku znečistenia, neudržateľného a nezákonného rybolovu a narušenia ekosystémov zmenou klímy.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.