-->

Informacije o posameznih državah

Sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU pogosto obišče države članice in nečlanice EU, da bi zbralo informacije in podatke o porabi sredstev EU. Opozoriti je treba, da Sodišče ne revidira teh držav, temveč zbira dokaze za revizije na ravni EU.

Revizijsko delo Sodišča v državah članicah lahko vključuje le ocenjevanje sistemov in postopkov za upravljanje prihodkov in odhodkov EU. Revidiranje izključno nacionalnih postopkov, ki se financirajo samo iz nacionalnih proračunov in niso povezani z upravljanjem prihodkov in odhodkov Unije, ni v pristojnosti Sodišča. Sodišče lahko izvaja obiske za ugotavljanje dejstev v državah članicah, vendar le, če so taki obiski potrebni za ugotavljanje tega, kako EU opravlja svojo vlogo upravljanja svojih prihodkov in odhodkov.

V državah članicah se revizije Sodišča izvajajo v sodelovanju z nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami ali – če te nimajo potrebne pristojnosti – s pristojnimi nacionalnimi službami. Sodišče sodeluje z vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic v duhu zaupanja, pri čemer ohranja neodvisnost obeh strani.

Kliknite na spodnje povezave za iskanje publikacij po državah, ki jih je Sodišče obiskalo v okviru svojega revizijskega dela.