Document|f258a1bd-c6ef-43a5-b6cb-4d4c3af879a4;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 2/2014: Ali je upravljanje preferencialnih trgovinskih režimov ustrezno?

Posebno poročilo št. 2/2014: Ali je upravljanje preferencialnih trgovinskih režimov ustrezno?

Slovene icpdf.png 923 KB
02/05/2014

Preferencialni trgovinski režimi so eden od ključnih instrumentov trgovinske politike EU. Trgovina prinaša gospodarske koristi tako EU kot tudi njenim partnerskim državam, hkrati pa spodbuja trajnostni razvoj in izkoreninjenje revščine v državah v razvoju. V tem poročilu je Sodišče ocenilo, ali so Komisija in države članice preferencialne trgovinske režime ustrezno upravljale. Ugotovilo je, da Komisija ni ustrezno ocenila vseh gospodarskih učinkov preferencialnih trgovinskih režimov in da ni zagotovljeno, da so prihodki pobrani v celoti, saj imajo carinske kontrole držav članic slabosti, nadzor Komisije pa je pomanjkljiv.