Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 18/2014: Sistem vrednotenja in sistem v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid

Posebno poročilo št. 18/2014: Sistem vrednotenja in sistem v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid

Slovene icpdf.png 551 KB
11/12/2014

Vrednotenje in v rezultate usmerjeno spremljanje sta del okvira odgovornosti EuropeAid za rezultate. Sodišèe je ugotovilo, da sistem vrednotenja in sistem v rezultate usmerjenega spremljanja, ki ju uporablja EuropeAid, nista dovolj zanesljiva. Funkcije vrednotenja in v rezultate usmerjenega spremljanja so na splošno dobro organizirane, vendar nekaj slabosti v zasnovi in pri izvajanju sistemov zmanjšuje sposobnost EuropeAid za ocenjevanje dosežkov politik EU in poroèanje o njih.správy.