Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 07/2016: Upravljanje stavb Evropske službe za zunanje delovanje po svetu

Slovene icpdf.png 1 MB
28/04/2016

​Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) zagotavlja pisarniške prostore za zaposlene EU in rezidence za vodje delegacij v približno 140 delegacijah EU po vsem svetu. Evropsko računsko sodišče je v tem poročilu preučilo, ali stavbe zadostujejo potrebam ESZD in ali so stroškovno učinkovite. Ugotovilo je, da stavbe na splošno zadostujejo potrebam ESZD, vendar v nekaterih primerih niso stroškovno učinkovite, saj je površina večine pisarn prevelika, ESZD ima v lasti stavbe, ki jih ne uporablja več, stroški, zaračunani nekaterim organizacijam za najem prostorov delegacij, pa ne krijejo celotnih dejanskih stroškov. Sodišče je pri reviziji preučilo razloge za te pomanjkljivosti in priporočilo okrepitev sistemov, zlasti zaradi načrtov ESZD, da bo namesto najema stavb raje investirala v njihov nakup.