Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 32/2016: Pomoč EU Ukrajini

Slovene icpdf.png 823 KB
07/12/2016

V tem poročilu Sodišče preučuje, ali je bila pomoč Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje v obdobju 2007–2015 uspešna pri podpori preobrazbe Ukrajine v državo z dobrim upravljanjem na področju upravljanja javnih financ in boja proti korupciji ter plinskega sektorja.

V glavnem je bila pomoč EU Ukrajini na teh treh področjih uspešna, vendar je bil do leta 2014 njen učinek skromen, zaenkrat doseženi rezultati pa ostajajo nestabilni kljub novemu zagonu za reforme od leta 2014 naprej. V poročilu je navedenih pet priporočil za izboljšanje pomoči EU.