Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 11/2017: Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško republiko: kljub nekaterim pomanjkljivostim obetajoč začetek

Slovene icpdf.png 2 MB
31/08/2017

Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško republiko, prvi skrbniški sklad v upravljanju Evropske komisije, je bil ustanovljen julija 2014 za pomoč eni najmanj razvitih držav na svetu. Sodišče je ocenilo utemeljenost ustanovitve sklada, upravljanje sklada in izpolnitev njegovih ciljev doslej. Kljub nekaterim pomanjkljivostim je zaključilo, da je bila odločitev za vzpostavitev sklada v danih okoliščinah ustrezna. Potencial pri upravljanju sklada še ni bil v celoti izkoriščen na treh področjih: pri usklajevanju med deležniki, pri preglednosti, hitrosti in stroškovni učinkovitosti postopkov ter pri mehanizmih za spremljanje in vrednotenje, vendar je imel sklad kljub temu doslej v glavnem pozitivne dosežke. Naša priporočila so namenjena izboljšanju zasnove in upravljanja tega in drugih skrbniških skladov EU.