Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 35/2018: Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije: potrebna so večja prizadevanja

Slovene icpdf.png 2 MB
18/12/2018

Nevladne organizacije so pomemben akter pri izvrševanju proračuna EU. V obdobju 2014–2017 je Komisija po ocenah namenila 11,3 milijarde EUR za izvrševanje s pomočjo nevladnih organizacij na različnih področjih EU. Z revizijo je bila preučena preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije, s posebnim poudarkom na zunanjih ukrepih, ki je med vsemi področji največje, na katerem sredstva izvršujejo nevladne organizacije. Sodišče je ugotovilo, da način, kako je Komisija v svojih sistemih opredelila subjekte kot nevladne organizacije, ni zanesljiv. Ocenilo je, da je Komisija na splošno pregledno izbirala projekte, ki jih vodijo nevladne organizacije, vendar pa izbirni postopki nekaterih revidiranih organov ZN niso bili pregledni. Komisija celovitih informacij o vseh nevladnih organizacijah, ki prejemajo podporo ne zbira in preverja vedno ustrezno. Informacije o sredstvih EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije, so objavljene v več sistemih, vendar je razkritih informacij malo. Sodišče ugotavlja, da Komisija v zvezi s tem, kako nevladne organizacije izvršujejo sredstva EU, ni ravnala dovolj pregledno in da je za izboljšanje tega stanja potrebnih več prizadevanj. Poleg tega je Sodišče pripravilo več priporočil za izboljšanje preglednosti sredstev EU, ki jih izvršujejo nevladne organizacije.