Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 04/2019: Nadzorni sistem za ekološke proizvode se je izboljšal, vendar nekateri izzivi še vedno obstajajo

Slovene icpdf.png 2 MB
14/03/2019

EU ima od leta 1991 nadzorni sistem za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov. Njegov namen je doseči zaupanje potrošnikov v to, da se pravila za ekološke proizvode upoštevajo v vseh fazah dobavne verige. Ekološki sektor EU se je v zadnjih letih hitro razvijal. S spremljanjem izvajanja priporočil iz Posebnega poročila Sodišča št. 9/2012, objavljenega junija 2012, je Sodišče ugotovilo, da se je nadzorni sistem izboljšal. Priporočila Sodišča so bila večinoma izvedena, vendar nekaj izzivov še ni odpravljenih. Sodišče za obravnavo preostalih slabosti, ki so bile ugotovljene v državah članicah za proizvode EU, izreka priporočila, s katerimi naj bi se z boljšim sodelovanjem izboljšal nadzor nad uvoženimi ekološkimi proizvodi in izvajali bolj popolni pregledi sledljivosti.